Veganství jako řešení světového hladu - výsledky nové studie

Nová studie zaměřená na budoucí řešení zabezpečení dostatku potravin pro celosvětovou populaci byla publikovaná v časopise Environmental Research Letters. Autoři v ní uvádí, že lidé, kteří nekonzumují živočišné produkty, by v budoucnu mohli hrát významnou roi v boji s hladomorem, který na světě stále postihuje stamiiony lidí. 

Ekologické souvislosti veganství - a tedy například i to, že rostlinná strava poskytuje v konečném důsledku mnohem větší množství energie, než strava živočišná - jsou méně známé, než například etické argumenty. Většina veganů ale přibližně ví, že stejný rozměr pole uživí několikanásobně větší počet veganů, než konvenčně se stravujících lidí. Například k "výrobě" jediného steaku je potřeb přibližně 15 kilogramů rostlinných proteinů (jsou využité na růst zvířete než putuje na jatka a jeho běžné metabolické procesy) a cca 4 000 litrů vody. 

 

Zajímavý je zejména závěr studie - pokud by všechnu úrodu konzumovali pouze lidé, přibylo by na celém světě neuvěřitelných 70 % dalších potravin. Tento přístup by tak pomohl vyřešit nedostatek potravin pro miliardy dalších lidí. Spolu s etickými souvislostmi takového stylu výživy, který by odstranil utrpení hospodářských zvířat, je to další, velmi silný argument pro veganství.

 

 

 

Zpět na Novinky