Zvířecí maminky a děti - mysleme na ně, buďme vegany

I ve zvířecí říši existují mezi rodiči a potomky silná pouta. A je to i samozřejmé - i člověk je součástí živočišné říše a není jediný důvod, proč by povaha jeho vztahů s potomky měla být nějak unikátní. I zvířecí matky a otcové mají ke svým dětem silný vztah, dokáží si s nimi užívat hezké chvíle a cítit se v ohrožení. 

 

V případě zvířat je však bohužel nejvíce markantní nerespekt k těmto vazbám - a to u všech zvířat chovaných pro mléko, maso nebo z jiných účelů -  u zvířat v laboratořích, cirkusech, zoologických zahradách. Všude tam, kde nemají zvířata svou svébytnost, kde jsou pouze prostředky k dosažení určitých cílů člověka. 

 

 

 

V těchto všech případech jsou rodiče od svých potomků oddělováni, často i ve velmi ranných fázích vývoje mláďat. To samozřemě způsobuje velkou míru psychického stresu a utrpení nejen rodičům, většinou matkám, ale i potomkům, kteří pak podobně, jako lidské děti, prožívají různě negativně tyto následky. 

A podobně jako v případě člověka, který se do podobných podmínek dostal, pak prožívají i zvířecí rodiče negativní pocity strachu, negativní emoce z odloučení, frustrace, smutku. 

 

Už od Descarta rozšířený názor, že zvířata si takové špatné zacházení neuvědomují, je naštěstí v posledních desetiletích nahrazovaný pohledem na zvířata jako na podobně citlivé a vnímavé tvory, jakými jsme i my - v mnoha ohledem možná citlivějšími. Tento pohled nepřínáší už jen lidé, kteří přirozeně cítí se zvířaty empatii, ale i výsledky vědeckých studií. 

 

 

 

 

Co se týče mateřského chování, existuje obrovská řada příkladů toho, jak pečující a láskyplné dokáží zvířecí maminky ke svým potomkům být. 

 

Věděli jste například, že...

 

Prasečí matky si před porodem staví pro svá mláďata propracované hnízdo, kde se o ně pak i velmi pečlivě starají. S potomky mají od narození synchronizovaný systém komunikace, který jim umožňuje pohybovat se i vzhledem ke své velké hmotnosti tak, aby malá selátka nezalehla. Ve velkochovech jim nic z toho není dovoleno, proto prožívají před porodem i po něm velkou míru stresu, která se projevuje abnormalitami v chování, kdy maminky "staví hnízdo naprázdno", zraňováním se. 

 

I ptáci mají samozřejmě velmi vyvinuté mateřské chování - slepičí matky mají také velkou potřebu stavby hnízda a péče o potomky v něm, matky své potomky učí. Ani jim pochopitelně v chovech, a to z velké části ani v těch tzv. ekologických mnoho z toho není umožněno. 

 

 

 

Také maminky telat mají od prvních chvil se svými potomky vyvinutý specifický systém vzájemné komunikace a vzniká mezi nimi silný vztah. V systémech intenzivního zemědělství jsou malá telata odebíraná matkám už v prvních dnech po porodu. Děje se tak hlavně proto, aby se nadojilo více mléka - to se v těle krávy, stejně jako v těle člověka vytváří ale primárně pouze pro potomka, který však v tomto případě putuje na jatka nebo do dalšího chovu. 

 

Telátka se od matek oddělují tak brzy ale také proto, aby se jejich rodičovský vztah neprohluboval. Je známo, že oddělování telat od matek je vysoce stresující pro oba a pokud jsou telata malá, zemědelcům se provádí lépe. Kraví matky velmi často svá mláďata brání a zemědělci to řešívají násilnými způsoby odhánění a bití často samozřejmě velmi bojovných matek. 

 

Existuje mnoho praktických příkladů  toho, jak silně cítí zvířecí maminky lásku a jak instintktivně silně brání svá mláďata - v jednom chovu s přístupem na pastvu jedna z krav po velmi stresujícím odebrání telete z prvního vrhu, ukryla jedno ze dvou dalších telat z vrhu druhého v odlehlé části pastviny a jak bylo později zjištěno, mnoho dní ho chodila velmi promyšleně a nenápadně krmit a starat se o něj. 

 

 

Tento dojemný příklad zdaleka není jediný - proto vždy myslete na to, jestli vám stojí konzumace mléka, masa a jiných živočišných potravin za tuto skutečnou cenu, kterou za ni zvířata platí. Zejména pokud máme na výběr zdravější, rostlinné alternativy ;) I pouhé snížení množství konzumace živočišných potravin pomáhá v konečném důsledku odstraňovat utrpení matek a mláďat. 

 

Všem, kteří se již rozhodli a zvířatům takto pomáhají, velké díky! 

Zpět na Novinky