Veganství je cesta, při které maximálně respektuješ život a potřeby zvířat – cesta, kde najdeš odvahu převzít zodpovědnost za to, co se kolem tebe děje. Není jednoduchá, protože na ní uvidíš utrpení zvířat na každém kroku: v konvenčních potravinách, pokusech na zvířatech stojících za většinou kosmetiky a spotřebního zboží, v oblečení nebo “zábavě”, ke které jsou zvířata lidmi donucena.
Pokud ale najdeš odvahu tohle všechno vidět, postupně zjistíš, že ke všem těmto výrobkům existují dnes už alternativy – a častokrát jsou hned v obchodě vedle. Odměny, které na tebe na téhle cestě čekají, ti tvůj soucit vrátí v podobě čistého svědomí, zdravějšího životního stylu a toho, že budeš ke světu kolem tebe vnímavější.

Veganství se oproti vegetariánství v některých ohledech liší: vegané a veganky nekonzumují kromě masa ani mléko a vejce, nepoužívají kožešiny, kůže a preferují kosmetiku a spotřební výrobky netestované na zvířatech. Důvodů je mnoho, souvisí s etickou stránkou, vlivem na životní prostředí i oblastí zdravého životního stylu.

 

Zvířata

Většina zvířat prožije svůj život v chovech intenzivního zemědělství, kde nejsou vzhledem k malému prostoru a minimu podnětů v prostředí uspokojovány téměř žádné z jejich etologických potřeb. Mnohdy ani tak základní, jako je potřeba pohybu nebo základního životního prostoru. Zvířata ale tyto potřeby prožívají stejně silně, jako je prožívají lidé, a studie z posledních let dokazují, že zvířata proto v chovech prokazatelně trpí.

 

 Se získáváním živočišných produktů jsou navíc i dnes spojeny mnohé nejasnosti a mylné představy vedoucí ke zkresleným postojům. Konkrétně třeba u mléka existuje mezi lidmi překvapivě malá informovanost o původu jeho "vzniku". Ne každý například ví, že kráva mléko jen tak „nedává“, ale stejně jako ostatním savcům včetně člověka se vytváří v těle samice vlivem hormonálních změn jen po určitou dobu po porodu - a to pouze pro vlastní potomky. Ti jsou však v případě zvířat využívaných pro tento účel prakticky ihned po porodu odebráni a zařazeni do systému dalšího chovu nebo po určité době izolovaného výkrmu odvezeni na jatka.

 

 Mléko je pak dojeno pro potřebu lidí a kráva znovu oplodněna, aby mechanismus tvorby přirozeně neskončil. To vše i přesto, že např. u skotu je velmi dobře známo a četnými studiemi doloženo, jak matky svá mláďata před odebráním brání a jak silné jsou jejich přirozené potřeby související s mateřským chováním. A právě toto je důvodem, proč pokud se chceme stravovat skutečně ohleduplně, nestačí vegetariánství, i když je samozřejmě skvělým prvním krokem.

 

Také získávání vajec, ale i třeba kůží či kožešin, je spojeno s obrovským utrpením chovaných zvířat.

Dalším z vcelku rozšířených je omylů je, že živočišné produkty pocházející z extenzivních chovů – tedy z tzv. biochovů nebo ekochovů pochází ze “šťastných” zvířat. Životní podmínky jsou v takových chovech většinou nastaveny lépe, ale ani zde nemohou zvířata uspokojovat všechny potřeby, a ani tady se nevyhnou bolestivým úkonům jako kastracím nebo zkracování rohů. A i tato zvířata jsou následně transportována mnohdy dlouhé hodiny na jatka.

V současné době je již vědecky velmi dobře doloženo, že všechna zvířata jsou schopna silně prožívat fyzickou bolest a utrpení a jsou také schopna strádat psychicky - nejlepším zdrojem informací jsou specializované časopisy s jednotlivými studiemi, jejichž seznam a odkazy na ně naleznete v češtině např. na webu České veganské asociace - www.veganska-asociace.cz . Zde najdete i detailní informace k tomu, jak vypadají chovy jednotlivých druhů zvířat.

Schopnost negativně prožívat bolest a utrpení se vztahuje ke všem druhům chovaných savců a dokonce i k rybám, které jsou ještě dnes mylně některými lidmi považovány za zvířata necítící bolest (pro více info přejdi sem)

Empatie prožívaná při pohledu na trpící zvíře nebo člověka je založena na podobném základu a pro některé lidi je tedy utrpení zvířat důvodem k tomu, že z osobního – etického hlediska se na něm sami nechtějí podílet – veganský přístup k životu je pak už jen přirozenou volbou.

 

Ekologie

 Dalším z důvodů, které mohou vést k veganství, jsou negativní ekologické důsledky konzumace masa a dalších živočišných produktů. Podle údajů FAO z roku 2006 se zemědělství s chovy hospodářských zvířat dnes podílí na emisích skleníkových plynů už více než celosvětová doprava – nejčastěji se jedná o emise metanu, vznikajícího v zažívacím traktu přežvýkavců a z hnoje, dále o CO2 a z hlediska globálního oteplování ještě více nebezpečné oxidy dusíku. Zajímavé jsou také propočty ukazující na to, jak velkou měrou působí způsob našeho stravování na životní prostředí. Podle údajů Öko Institutu (2005) už jen vynecháním masa z jídelníčku mnohonásobně snížíme svůj osobní dopad na znečišťování životního prostředí a spotřebě dalších zdrojů. Jen pro představu, pro „výrobu“ 1 kg hovězího masa se např. spotřebuje dalších několik desítek tisíc litrů vody potřebných pro chov zvířete, jejichž část se samozřejmě dále vrací zpátky do spodních i povrchových vod a půdy silně znečištěná. Zajímavé také je, výroba mléčných produktů je pro životní prostředí podle těchto propočtů dokonce větší zátěží, než výroba masných pochoutek :)

 

Zdraví

Dalším důvodem proč se rozhodnout pro rostlinnou stravu, je v neposlední řadě její větší zdravotní prospěšnost, jak už před několika lety začala doporučovat např. Americká dietetická asociace (ADA, 2003; 2009). V současné době máme již k dispozici dostatek studií, abychom věděli, že pokud se stravujeme vyváženě vegansky nebo vegetariánsky, vyhneme se některým civilizačním onemocněním s větší pravděpodobností, než konvenčně se stravující člověk. Pro více studií na toto téma navštivte např. web Lékařů za odpovědnou medicínu (Physicians Committee for Responsible Medicine )

A dnes už víme i to, že rostlinná strava je vhodná také pro sportovce – a to i ty vrcholové, jak dokazují příklady nejen některých fighterů a fighterek :-) ale i dalších sportovců – pro jejich fota a informace o nich přejděte do naší sekce Vegan Fighters , Vegan Gallery nebo na weby Organic Athlete , Vegan Bodybuilding nebo třeba na Vegan Muscle and Fitness .

Pro sportovní výživové doplňky, které jsou veganské, příp. nebyly testované na zvířatech a můžete je sehnat i na našem trhu přejděte do naší sekce Vegan výživa nebo do sekce Životní styl na webu České veganské asociace.

Zdroje:
ADA: Position of the American Dietetic Association: Vegetarian Diets. Journal of the American Dietetic Association, 2009;109: 1266-1282
FAO: Livestock’s long shadow: Environmental issues and options. Livestock, Environment and Development (LEAD) Initiative. Rome, 2006.
FAO: Climate change and food security: A framework document. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 2008.
Öko-Institut Freiburg/BMBF-Forschungsprojekt „Ernährungswende”, Diskussionspapier Nr. 7: Umweltauswirkungen von Ernährung - Stoffstromanalysen und Szenarien. www.ernaehrungswende.de/fr_ver.html (2005)
Odkazy k etologickým studiím na www.veganska-asociace.cz, odkazy ke zdravotním otázkám na www.pcrm.org